Wie ben ik?

Mijn naam is Kees van Schie.

In 1984 is mijn onderwijscarrière begonnen. Ik startte als vakleerkracht gymnastiek op een school voor ‘moeilijk lerende kinderen’. Ik kwam er kinderen tegen die makkelijk bewogen, maar moeilijk vooruit kwamen in lezen, taal of rekenen. Daar ontstond mijn belangstelling in de ontwikkeling van het leren van basisschoolkinderen. Ik wilde een antwoord vinden op de vraag: ‘welke hobbels en welke kansen komen deze kinderen tegen’. Op zoek naar dat antwoord heb ik de PABO-opleiding gedaan en de akte ‘speciaal onderwijs’ gehaald. En ik ben als groepsleerkracht aan het werk gegaan.

In 1999 startte ik als remedial teacher op bs ’t Palet, een school midden in de Schilderswijk van Den Haag en dat werk doe ik daar, in de ochtenduren, nog steeds.

Tijdens mijn Paletjaren heb ik de opleiding voor Remedial Teaching gedaan en de opleiding voor School Video Interactie Begeleider (SVIB).

Praktijk 87 ben ik beginnen in 2017.

Ik ben terug te vinden in de basisregistratie van de LBRT (Landelijk Bond voor Remedial Teachers) en ik ben een gecertificeerde coach voor de training ‘ik leer anders’.

Visie

Een gedeukt zelfvertrouwen draait bijna altijd om naar een gevoel van ‘ik kan het wel’. Dat is mijn ervaring als ik individuele begeleiding aan schoolkinderen geef.

Werken aan lezen, taal of rekenen wordt weer leuk en in de klas zit uw kind ineens ‘met de borst vooruit’. Grote kans dat leren nu op een prettige manier door kan gaan.

Voor u, ouders, is dit een geruststelling. Jullie zoon of dochter ontwikkelt zich naar zijn of haar talenten. Jullie bezorgdheid ebt weg en tevredenheid komt ervoor in de plaats.

 

“Zowel onze zoon als dochter hebben geruime tijd begeleiding van Kees van Schie gehad. Op een enthousiaste en ontspannen manier wist hij iets leuks te maken van de voor onze kinderen lastige stukjes in taal- en leesonderwijs. Elke week weer gingen ze met plezier naar hem toe. Kees zocht de samenwerking met school om zijn begeleiding af te stemmen op de lessen in de klas.

Dit heeft bij onze kinderen geleid tot meer zelfvertrouwen en tot meer zekerheid in het maken van de taken op school. En, niet onbelangrijk, de resultaten zijn er ook naar!”

(Karen, juli 2020)

Bij Praktijk 87 leer je met zelfvertrouwen en plezier.