Kees helpt leerling met zijn huiswerk

Leerlingen in het VO

De overgang van de basisschool naar het VO is groot. Een bijles voorgezet onderwijs kan een steuntje in de rug zijn om efficiënt huiswerk te maken en/of proefwerken te leren. Ik ondersteun uw kind in het leren leren, we gaan op zoek naar de leerstrategie die het beste aansluit bij een goed resultaat voor de toetsen en proefwerken.

Ik ondersteun uw kind in de bijles voorgezet onderwijs bij het vak Nederlands; vooral in de onderbouw zijn grammatica, begrijpend lezen en het schrijven van teksten belangrijke onderdelen. Als voortzetting op het rekenen van de basisschool kan ik uw kind ook begeleiden bij de eerste stappen in de wiskundestof.

De werkplek van Praktijk 87

Mijn zoon heeft het heel erg naar zijn zin op het Dalton College, maar in januari was zijn cijferlijst niet goed genoeg om over te gaan naar de tweede klas. Samen met Kees is hij aan de slag gegaan. De gedegen en enthousiaste begeleiding van hem zorgde ervoor dat mijn zoon een andere manier van huiswerk leren kreeg en goede cijfers ging halen. Hij mocht door naar 2 Havo en daar ben ik ontzettend trots op” 

(Monique, juli 2018)

Bij Praktijk 87 leer je met zelfvertrouwen en plezier.